Lập Kế Hoạch Kinh Doanh

Có một kế hoạch kinh doanh trong đầu là tốt. Viết kế hoạch đó ra giấy thậm chí còn tốt hơn. Dưới đây là một số bài viết có thể giúp quý vị làm quen với các khái niệm và công cụ lập kế hoạch kinh doanh. Lưu ý rằng mặc dù bản kế hoạch kinh doanh là điều kiện bắt buộc để đảm bảo khoản vay ngân hàng, các công cụ khác như Mô Hình Canvas Tinh Gọn có thể giúp quý vị xây dựng các cấu phần của một kế hoạch kinh doanh ở định dạng trực quan hơn. Hãy tìm hiểu xem mô hình nào là phù hợp nhất cho quý vị và công ty của quý vị (Nội dung liên kết bằng tiếng Anh)

Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Lập Kế Hoạch Kinh Doanh

Nội dung liên kết bằng tiếng Anh

Quỹ Accelerate DFW: Chúng tôi kết nối các doanh nhân đầy nhiệt huyết trong khu vực DFW với các tài nguyên mà họ cần để xây dựng, khởi động và phát triển doanh nghiệp. Chúng tôi xây dựng các mối quan hệ có thể mang lại các kết quả hữu hình.

Trung Tâm Giáo Dục và Đào Tạo Doanh Nhân North Texas: Đây là tổ chức tập trung tài nguyên kinh doanh, có trụ sở tại Hurst, TX, với trọng tâm là hoạt động chia sẻ kiến thức, đào tạo và phát triển các Doanh Nhân ở giai đoạn đầu trong việc xây dựng nền tảng vững chắc cho doanh nghiệp của họ.

SCORE Fort Worth Chapter 0120: Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ Thành Công Sứ mệnh của mạng lưới Fort Worth SCORE Chapter là cung cấp dịch vụ tư vấn, cố vấn và huấn luyện kinh doanh miễn phí cho các doanh nghiệp hiện đang hoạt động và mới thành lập ở Fort Worth và các thành phố khác ở Bắc Texas.

Trung Tâm Phát Triển Doanh Nghiệp Nhỏ Quận Tarrant (SBDC): Sứ Mệnh của Trung Tâm Phát Triển Doanh Nghiệp Nhỏ Quận Tarrant (SBDC) là thúc đẩy nền kinh tế khu vực North Texas thông qua việc hỗ trợ các doanh nhân xây dựng và phát triển các công ty bền vững.

 

Tìm kiếm trong công cụ Điều Hướng Tài Nguyên để tìm các tài nguyên địa phương có thể hỗ trợ quý vị lập kế hoạch kinh doanh.