Các Bước Để Khởi Nghiệp Thành Công

Bước 1: Chuẩn Bị Cho Thành Công

Dành thời gian tìm hiểu xem liệu ý tưởng của quý vị có khả thi hay không. Ai sẽ mua sản phẩm hoặc dịch vụ của quý vị? Những gì đang xảy ra trong ngành nghề của quý vị?

Nội dung liên kết bằng tiếng Anh

Bước 2: Lập Kế Hoạch Kinh Doanh

Việc lập kế hoạch kinh doanh tốt sẽ giúp quý vị duy trì sự tập trung và có thể là yếu tố quyết định giữa thành công và thất bại.

Bước 3: Đăng Ký và Xin Giấy Phép cho Doanh Nghiệp

Quý vị phải thực hiện một số thủ tục để đảm bảo doanh nghiệp của mình có thể hoạt động hợp pháp.  Nhấp vào liên kết bên trên để xem thông tin chi tiết về các loại hình pháp nhân doanh nghiệp.