Tìm Kinh Phí

Khi quý vị nghĩ về việc tài trợ cho doanh nghiệp của mình, có ba lựa chọn có sẵn:

Bootstrapping (tự thân vận động):

Dây là thuật ngữ được sử dụng khi một doanh nhân hoặc chủ doanh nghiệp nhỏ không nhận tài trợ bên ngoài từ các nhà đầu tư hoặc các khoản vay từ bên cho vay. Bootstrapping một doanh nghiệp có nghĩa là quý vị phát triển doanh nghiệp một cách tự nhiên và tái đầu tư lợi nhuận vào doanh nghiệp để tiếp tục phát triển.

  • Ưu Điểm: Nắm toàn quyền sở hữu và kiểm soát công ty; quý vị không nợ bất cứ ai; có thể tự lựa chọn hướng đi của công ty và đưa ra tất cả quyết định quan trọng; buộc chủ sở hữu phải sáng tạo và vận hành hiệu quả với nguồn vốn có sẵn.
  • Nhược Điểm: Có thể mất nhiều thời gian hơn để quý vị phát triển và mở rộng doanh nghiệp; quý vị sẽ không có nhiều thu nhập khả dụng; không thiết thực với các doanh nghiệp cần số vốn lớn (như nhà sản xuất); không thể tận dụng mạng lưới của các nhà đầu tư.

Cấp vốn:

Tiếp cận vốn vay từ ngân hàng, hiệp hội tín dụng hoặc tổ chức cho vay khác, khoản này phải được hoàn trả trong một kỳ hạn đã định và cộng dồn tiền lãi ở một lãi suất quy định.

  • Ưu Điểm: Khoản vay có thể dao động từ nhỏ đến lớn tùy theo nhu cầu của công ty; khoản nợ không bao gồm vốn chủ sở hữu trong công ty; có nhiều loại bên cho vay, bao gồm ngân hàng truyền thống và bên cho vay khác; các tổ chức chính phủ/chính quyền như SBA hỗ trợ và thẩm định một số sản phẩm vay.
  • Nhược Điểm: Các khoản vay yêu cầu một số loại tài sản thế chấp, có thể bao gồm tài sản kinh doanh hoặc tài sản cá nhân của chủ sở hữu; nhiều bên cho vay thường cảnh giác với việc cho các công ty non trẻ vay; các điều khoản cho vay nhìn chung không sáng tạo và linh hoạt như cổ phần; nếu quý vị không trả được nợ, bên cho vay có thể sẽ tiếp cận với tài sản công ty; ngân hàng có thể yêu cầu quý vị tuân thủ các hạn chế nhất định (như duy trì một tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu nhất định).

Đầu tư:

Tìm kiếm nguồn tiền bên ngoài từ nhà đầu tư thiên thần, công ty đầu tư mạo hiểm hoặc nhiều tài nguyên khác (bao gồm bạn bè và gia đình) để đổi lấy vốn chủ sở hữu (quyền sở hữu) trong công ty của quý vị. Các doanh nhân thường tìm kiếm người đầu tư khi họ mong đợi công ty mình có sự tăng trưởng thật nhanh.

  • Ưu Điểm: Khả năng huy động số tiền lớn nhanh chóng, đôi khi qua nhiều vòng đầu tư; được tiếp cận với các tài nguyên khác khi hợp tác với các nhà đầu tư (nhân viên có trình độ cao; tiếp cận với các nhà đầu tư khác; tư vấn kinh doanh chiến lược; v.v.). Các nhà đầu tư cũng có thể nghĩ ra nhiều cách để cấu trúc khoản đầu tư của họ (như kết hợp giữa khoản nợ và vốn chủ sở hữu), điều này có thể mang lại sự linh hoạt cho đôi bên.
  • Nhược Điểm: Các nhà đầu tư thường có quyền sở hữu một tỷ lệ phần trăm của công ty, nghĩa là quý vị không còn toàn quyền kiểm soát; mục tiêu dài hạn của quý vị có thể không phù hợp với mục tiêu của nhà đầu tư; tuy số tiền đầu tư khác nhau nhưng hầu hết nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ không đầu tư dưới 100 nghìn đô la và một số công ty sẽ không đầu tư ít hơn 1 triệu đô la.

Nội dung liên kết bằng tiếng Anh

Ước tính số tiền mà quý vị huy động.

Để đảm bảo nguồn tài chính cho doanh nghiệp, hãy bắt đầu ngay từ đầu: quý vị cần bao nhiêu tiền và mục đích sử dụng?

Xác Định Nguồn Huy Động Vốn Tốt Nhất